Get up to 50% Off Sitewide! Code: PARTY Ends: 6/18 Details
Apply

  1. Help
Get up to 50% Off Sitewide! Code: PARTY Ends: 6/18 Details
Apply

L'estructura de l'àtom

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

L'estructura de l'àtom - Page Text Content

S: L'estructura àtomica de l'àtom

BC: Activitat efectuada per Pere Vilardell i Roca en el curs: en el marc dels cursos d'estiu celebrats per Ciberespiral 2010 Recursos : 1.- www.flickr.com 2.- www.wikipedia.com 3.- Propis pvilardell@uoc.edu

FC: L'ESTRUCTURA DE L'ATOM

1: El 1805 va exposar la teoria atomica en la que es basa la cincia química moderna. El 1808 va publicar les seves idees sobre la constitució de la materia, que es poden resumir, utiltizant un llenguatge més actual, en aquests postulats: La materia esta formada per partícules indivisibles anomenades atoms. Els elements són substncies formades per un únic tipus d'tom. Els toms d'un mateix element químic són iguals entre ells i diferents a la resta d'atoms d'altres elements. Els atoms de diferents elements es combinen en relacions numeriques senzilles per a formar substancies anomenades compostos. | Antoine Laurent Lavoisier (París, 26 d'agost de 1743 - 8 de maig de 1794) va ser un químic francs. És considerat el creador de la química moderna pels seus estudis: llei de conservació de la massa, explicació de la combustió, la respiració, i l'oxidació com a reaccions amb l'oxigen, demostració de la naturalesa no elemental de l'aigua, composició de l'aire, refús de la teoria del flogist, nomenclatura química, definicions d'element químic i d'cid, etc.

2: Faraday Michael Faraday (Newington Butts, 22 de setembre de 1791 - Hampton Court, Surrey, 25 d'agost de 1867) va ser un científic angls (físic i químic) que va contribuir especialment en els camps de l'electroquímica i l'electromagnetisme. Faraday va realitzar importants contribucions en el camp de l'electricitat. El 1821, després que el químic dans Oersted descobrís la relació entre corrents elctrics i camps magntics, Faraday va construir dos aparells per a produir el que va anomenar rotació electromagntica, en realitat, un motor elctric. Deu anys més tard, el 1831, va comenar els seus més famosos experiments amb qu va descobrir la inducció electromagntica, experiments que encara avui dia són la base de la moderna tecnologia electromagntica. Treballant amb l'electricitat esttica, va demostrar que la crrega elctrica s'acumula a l'exterior dels conductors elctrics carregats, amb independncia del que pugui haver en el seu interior. Aquest efecte s'empra en el dispositiu denominat gbia de Faraday. | Rutherford Ernest Rutherford, 1r Baró Rutherford Nelson ( Brightwater, Nova Zelanda 1871 - Cambridge, Anglaterra 1937 ) fou un físic, químic i professor universitari angls guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1908. Considerat el pare de la física nuclear, va descobrir la radiació alfa i beta, i que la radioactivitat anava acompanyada per una desintegració dels elements. També se li deu el descobriment de l'existncia del nucli atmic, en el qual es reuneix tota la crrega positiva i gairebé tota la massa de l'tom, i va aconseguir la primera transmutació artificial. Si bé durant la primera part de la seva vida es va consagrar per complet a les seves investigacions, va passar la segona meitat dedicat a la docncia i dirigint el Laboratori Cavendish de la Universitat de Cambridge, en el qual es va descobrir el neutró, i en el qual es van formar Niels Bohr i Robert Oppenheimer entre d'altres. | Chadwick Sir James Chadwick CH ( Manchester, Anglaterra 1891 - Cambridge 1974 ) fou un físic angls guardonat amb el Premi Nobel de Física de l'any 1935 pel descobriment del neutró. Nascut el 20 d'octubre de 1891 a la ciutat anglesa de Manchester va estudiar a la Universitat de Manchester i, posteriorment, a la Universitat de Cambridge. El 1914 va anar a estudiar al costat de Hans Geiger a la Technische Hochschule de Berlín, avui dia Universitat Tcnica de Berlín. Durant la Primera Guerra Mundial va ser considerat enemic per part del govern alemany, per la qual cosa fou arrestat i confinat al camp de concentració de Zivilgefangenenlager. Va pertnyer a la Universitat de Cambridge des de 1923 fins el 1935 i posteriorment a la de Liverpool. L'any 1945 fou nomenat Cavaller per part del rei Jordi VI del Regne Unit. Chadwick morí el 24 de juliol de 1974 a la ciutat de Cambridge.

3: Les partícules fonamentals de l'atom. | Un tom és la part més petita que forma part d'un sistema químic. És la mínima quantitat d'un element químic que presenta les mateixes propietats de l'element. Tot i que la paraula tom deriva del grec atomos, que vol dir indivisible, els toms estan formats per partícules encara més petites, les partícules subatmiques. En general, els toms estan composats per tres tipus de partícules subatmiques. La relació entre aquestes són les que confereixen a un tom les seves característiques: Electrons, tenen crrega negativa i són les més lleugeres. Protons, tenen crrega positiva i són unes 1836 vegades més pesants que els electrons. Neutrons, no tenen crrega elctrica i pesen aproximadament el mateix que els protons. Als protons i neutrons, se'ls anomena nucleons, ja que es troben agrupats al centre de l'tom, formant el nucli atmic, que és la part més pesant de l'tom. Orbitant al voltant d'aquest nucli, s'hi troben els electrons.

4: Ernest Rutherford | Maria Slodovska | J.J. Thompson | Niels Bohr | Arnold Sommerfeld | Erwing Schrodinger

5: Amb el pas dels anys es va iniciar un vertadera cursa per coneixer i especular sobre les característiques de l'interior de l'atom i de la seva naturalesa. Així des del 1880 aproximadament fins el 1940 es va iniciar una frenetica investigació en la que es varen fer i desfer i es varen presentar numeroses hipotesis i teories de treball per explicar l'atom. D'aquesta manera es va anar avanant entre propostes, comprovacions i noves correccions fins a proposar una teoria de l'tom "definitiva". vegeu l'enllac següent: http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80tom

Sizes: mini|medium|large|jumbo
Pere Vilardell i Roca
  • By: Pere V.
  • Joined: almost 8 years ago
  • Published Mixbooks: 0
No contributors

About This Mixbook

  • Title: L'estructura de l'àtom
  • Àlbum fotogràfic del principals precursors de l'estructura de l'àtom.
  • Tags: ciberespiral, química, Àtem, pere vilardell i roca
  • Started: almost 8 years ago
  • Updated: almost 8 years ago