Get up to 50% Off + 10% Off! Code: MIX18 Ends: 5/21 Details
Apply

 1. Help
Get up to 50% Off + 10% Off! Code: MIX18 Ends: 5/21 Details
Apply

School Days Yearbook

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

School Days Yearbook - Page Text Content

S: REDWOOD ELEMENTARY SCHOOL 2010-2011

BC: AIT2H VAATAMAST!

FC: E-ATLAS Kertu Pruus 9.a klass | 2010-2011

1: Eesti kaart

2: Sisukord | Tutvustus................................................................................3 Maamaja...............................................................................4 Mullakaart...........................................................................6 V2imela kultuurim2lestised.................................8 V2imela m6is.....................................................................10 Kokkuv6te.............................................................................12 Kasutatud allikad..........................................................13

3: Atlase koostasin oma maakodu kohta. See asub V6rumaal V6ru vallas V2iso külas.

4: Minu maamaja

6: rt day is my favorite! | V2imelas on peamiselt kahkjad leetunud mullad. | Mullakaart

8: V2imela kultuurim2lestised | Minu maakodule k6ige l2hemal asuv kultuurim2lestis on V2imela m6is.

10: V2imela m6is | V2imela m6is oli rüütlim6is P6lva kihelkonnas V6rumaal. Praegu j22b see V6ru valda V6ru maakonnas. Varaseimad andmed m6isa kohta p2rinevad 1590. aastast.

12: Kokkuv6te | Too k2igus sain teada huvitavat infot V2imela m6isa kohta, mida ma varem ei teadnud. Sain uue kogemuse, kuidas koostada Interneti atlast.

13: Kasutatud allikad | http://www.puhkuseestis.ee/vaatamisvaarsused?sightseeing_id=733 http://www.maaamet.ee

Sizes: mini|medium|large|ginormous
Default User
 • By: Kertu P.
 • Joined: over 6 years ago
 • Published Mixbooks: 0
 • Default User
  • By: Evi T.
  • Contributions: 0 photos , 0 pages

About This Mixbook

 • Title: School Days Yearbook
 • Theme for Mixbook Scrapbookers
 • Tags: None
 • Started: over 6 years ago
 • Updated: over 6 years ago