Up to 50% Off! Code: SUNSHINE Ends: 8/20 Details
Apply

  1. Help
Up to 50% Off! Code: SUNSHINE Ends: 8/20 Details
Apply

meelii fOotiitthUuzZ!!*

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

meelii fOotiitthUuzZ!!* - Page Text Content

BC: iOp ii mi amOdziito T AMOOO ERICK!!* I <3 U PrinceN&F alwaiiz

2: my | shOes ^.^ | fuck!! | yOu!!* | my | legs =)

3: upzz! i <3 u | sexy?? hahaha

4: amdlezhiitO yatte t adOrO mii niniO!!*

5: ...lalala... ...lalala... O.o

8: huiii hernaaann =O rikO el tragO?? juuaz!

9: miiz papiis i iOp en mi gradO n_n | fiieztta d gradO yeeahh!!* al fiin termine =)

10: zii me miras feO t zako la lenguaaaa | hahaha ii ez en seriO ..... =P

11: adriansiitto ii dani en aviOn huii haha U.U | mii adrii - mi hernanzhu ii sebaz =P

15: a niiniaa k iiO kelO muttiO ii extraniO mazivamentte MARLY

17: ......eeeeeee.............!!* (qariita feliizz) :D haha

18: iOp kOn mOnii mi Otta amiwita k kelO mutiO, kOn dayiz i tita !!*

19: my grade party! | melii kOn mamii, papii, i primiita en gradiito... wiiiii o.o

20: kOn muxiOz amiwiitOs k kielO!!!*

21: ZaaZz!! iO d neww huhu mOniita ??ji jiji....zweetii girl!!*

24: mii bebe pezhiiOzhO eriick te amOoOo Ok!!??

25: mii zpOshOo emOzhO!* | t adOrOo mii amOdzito miO!! XD

Sizes: mini|medium|large|huge
Default User
  • By: Melissa m.
  • Joined: over 10 years ago
  • Published Mixbooks: 0
No contributors

About This Mixbook

  • Title: meelii fOotiitthUuzZ!!*
  • aalgunaaz kOoziitass paaraa kOmparttiir d mii liifee aaww zee k zee!!* yeahh ..... U.U
  • Tags: None
  • Started: over 10 years ago
  • Updated: over 10 years ago