Up to 50% Off! Get up to 50% Off + More! Code: JANLUV Ends: 1/21 Details
Apply

  1. Help
Up to 50% Off! Get up to 50% Off + More! Code: JANLUV Ends: 1/21 Details
Apply

Broerie - The Definition of Greatness

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Broerie - The Definition of Greatness - Page Text Content

BC: Mammie en Broerie tijdens bezoek aan de Delta Werken te Zeeland. | Broerue and Miles | Op Amsterdam 't Gelt-suchtigh Amsterdam met al haer soete keyers, Stoft al te moedigh op haer opgevulde tas; De maegre gierigheydt die steets haer Af-god was, Maeckt dat dit hoen niet leydt, dan stront, in plaets van eyers. Wat vind een eerlijck man op aerd, soo duldeloos Dan dat hy hier een aep moet als een mensch gekleet gesien? En dat hy 't loflijck goudt moet aen een sot besteet sien? Die als een stront-vliegh sit te prijcken in een Roos. O Schraele kaerigheyt! met uw verslenste koonen! Hoe plant ghy dus uw stoel in dees beruchte Stadt? ô Luckvrouw al te blindt! hoe stort ghy dus uw schat, In een vergult Paleys, daer niet dan varckens woonen? Wat doet het heyligh gout by sulck een heyloos volck? 't Geen eeuwigh sit en huylt by haer ghevulde kisten; Ja 't geen het alles denckt op een tocht te verquisten, Als het een stooters koeck derft koopen op de kolck! Wat doet een eerlijck man in dese Stadt te blijven? Waer afkomst noch verstandt, noch wijsheyt, deught, noch geest, Ooyt soo veel werd geacht, als d'alderminste feest, En aensien van 't geklank der saem-geschraepte schijven. O eer! die in de deught wel eertijts wierd gestelt! Hoe zijt ghy dus verkeert? hoe gaet ghy dus verlooren? Een harssenloose sot, met narre tuygh gebooren, Besit die u dan nu, door sijn geschachert gelt? O liefde! ghy die 't al op aerde placht te dwingen! Die boven al wat leeft de Meester plagh te zijn, Het gout maeckt hier ter stee, u even als een swijn, Wiens macht men heeft betoomt, door hem sijn snuyt te ringen. De gaeven van de ziel die worden hier versmaet; Al 't geen beminlijck is, dat siet men hier verachten; Al 't geen verachtlijck is, daer siet men hier na trachten, De deught is hier het geldt, de eer de eyghen baet. In 't endt, 't is niet dan geldt daer men hier van hoort roemen, Die dat heeft, die ist al, die dat ontbeert, is niet. 't Gheluck 't geen op dees stadt soo mildt haer gaeven giet, Saeyt daer sleghs distelen, en doornen sonder bloemen. Want, soo een witte kraey yet seltsaems word geacht, Noch seltsaemer is hier een eel ghemoet te vinden; De geltsucht, die de deught hier in haer balgh gaet slinden Die heeft, door haer fenijn, hier alles in haer macht. O neen; een hel gemoedt dat hanght niet van de gaeven, Van 't blinde en dartle wijf, dat sonder aensien geeft, Maer 't mint alleen een ziel, die schatten in sigh heeft, Die men, als 't ydel goudt, uyt geen geberght kan graeven. 't Veracht verganckelijck goedt, dat als een roock verdwijnt, En kiest de deught alleen tot voorwerp van sijn minnen; En dees ist, die geen tijt, noch voorval kan verwinnen, Mits sy, ghelijck een Son, door alle wolcken schijnt. Willem Godschalck van Focquenbroch (Nederland, 1640 - 1670) | Sitting L2R: Broerie (and Fiamma Spinelli (IDLO) Standing L2R: Jimmy and other friends.

1: Broerie, Alina, François at Giulio's house. Party! | Broerie, Alina, François at Giulio's house. Party!

2: Broerue and Miles | Birthday party of my sister-in-law | PITLC-13E, Sydney, Australia, November 2006 (Family Photo)

3: Mam's 70th birthday party | Mam's 70th birthday party | Birthday party of my sister-in-law

4: Mam's 70th birthday party | My Family

5: First Communion, 30 years ago. Left to me is Agatha.

6: First Communion, 30 years ago. Left to me is Agatha. | My brother and me. The picture was taken around 30 years ago. | My brother and me, returning home from school (Sancta Maria Kindergarten), picture taken by Mom around 35 years ago. | Family photo. | First Communion, 30 years ago. Maya (my sister) and me.

7: Seven Siblings | Broerie as a student of Sancta Theresia Senior High School, Jakarta, 1987 Sitting, L2R: Wilhelm, Broerie, Bagus, Peter Standing L2R: Anton, Martin, Hendro, Hantioso

8: Broerie, Mammie et Tante Zainimar Naro sur la Tour Eiffel, Paris. | Mammie et Broerie devant l'eglise de Notre Dame, Paris. | Broerie et Mammie a la Colline de Montmartre, Paris. | Broerie as a student of Sancta Theresia Senior High School, Jakarta, 1987

9: Labatty, Boyke, Broerie en Mammie. Grand Place, Brussels, Belgie. | Mammie. Onny, Broerie en Labatty, Brussels, Belgie.

10: Tante Dien, Mammie, Broerie en Tante Soerjono op de boot tijdens bezoek aan de Delta Werken te Zeeland. | Mammie, Broerie en Boyke | Mammie en Broerie tijdens bezoek aan de Delta Werken te Zeeland.

11: Labatty, Broerie en Mammie bij Tante Anneke's thuis op Laan van Eijk en Duinen, Den Haag. | Tante Anneke, Labatty, Tante Joanna Damen en Broerie op Schiphol op de dag van onze terugreis naar Indonesie. Mammie was aan het inchecken bij de balie.

12: Mammie en Broerie aan de voorkant van het Centraal Station te 's-Gravenhage.

13: Broerie, Mammue en Onny te Delft. | Mammie en Broerie tijdens bezoek aan Delft, waar mijn broer, Onny, diens vrouw Restu Pratiwi is, aan TU Delft studeerde.

14: Prof. Tim Lindsey and Broerie at Puri Ubud, Bali | Giulio, Roy, Broerie, Roy's driverin Kotagede, Jogjakarta

15: Op Amsterdam 't Gelt-suchtigh Amsterdam met al haer soete keyers, Stoft al te moedigh op haer opgevulde tas; De maegre gierigheydt die steets haer Af-god was, Maeckt dat dit hoen niet leydt, dan stront, in plaets van eyers. Wat vind een eerlijck man op aerd, soo duldeloos Dan dat hy hier een aep moet als een mensch gekleet gesien? En dat hy 't loflijck goudt moet aen een sot besteet sien? Die als een stront-vliegh sit te prijcken in een Roos. O Schraele kaerigheyt! met uw verslenste koonen! Hoe plant ghy dus uw stoel in dees beruchte Stadt? ô Luckvrouw al te blindt! hoe stort ghy dus uw schat, In een vergult Paleys, daer niet dan varckens woonen? Wat doet het heyligh gout by sulck een heyloos volck? 't Geen eeuwigh sit en huylt by haer ghevulde kisten; Ja 't geen het alles denckt op een tocht te verquisten, Als het een stooters koeck derft koopen op de kolck! Wat doet een eerlijck man in dese Stadt te blijven? Waer afkomst noch verstandt, noch wijsheyt, deught, noch geest, Ooyt soo veel werd geacht, als d'alderminste feest, En aensien van 't geklank der saem-geschraepte schijven. O eer! die in de deught wel eertijts wierd gestelt! Hoe zijt ghy dus verkeert? hoe gaet ghy dus verlooren? Een harssenloose sot, met narre tuygh gebooren, Besit die u dan nu, door sijn geschachert gelt? O liefde! ghy die 't al op aerde placht te dwingen! Die boven al wat leeft de Meester plagh te zijn, Het gout maeckt hier ter stee, u even als een swijn, Wiens macht men heeft betoomt, door hem sijn snuyt te ringen. De gaeven van de ziel die worden hier versmaet; Al 't geen beminlijck is, dat siet men hier verachten; Al 't geen verachtlijck is, daer siet men hier na trachten, De deught is hier het geldt, de eer de eyghen baet. In 't endt, 't is niet dan geldt daer men hier van hoort roemen, Die dat heeft, die ist al, die dat ontbeert, is niet. 't Gheluck 't geen op dees stadt soo mildt haer gaeven giet, Saeyt daer sleghs distelen, en doornen sonder bloemen. Want, soo een witte kraey yet seltsaems word geacht, Noch seltsaemer is hier een eel ghemoet te vinden; De geltsucht, die de deught hier in haer balgh gaet slinden Die heeft, door haer fenijn, hier alles in haer macht. O neen; een hel gemoedt dat hanght niet van de gaeven, Van 't blinde en dartle wijf, dat sonder aensien geeft, Maer 't mint alleen een ziel, die schatten in sigh heeft, Die men, als 't ydel goudt, uyt geen geberght kan graeven. 't Veracht verganckelijck goedt, dat als een roock verdwijnt, En kiest de deught alleen tot voorwerp van sijn minnen; En dees ist, die geen tijt, noch voorval kan verwinnen, Mits sy, ghelijck een Son, door alle wolcken schijnt. Willem Godschalck van Focquenbroch (Nederland, 1640 - 1670) | Dinner: IKANED at the residence of HE Dr. Nikolaos van Dam, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of HM Queen Beatrix of the Netherlands to Indonesia L2R: Tony Budidjaja, Nixon Sipahutar, Broerie | IKANED New Year's Gathering (12 January 2008) L2R: Agung Hermawan, Nining Retnaning, Broerie | Giulio, Broerie, Sureya, Sureya's husband, Roy, in Kotagede, Jogjakarta

16: Dinner: IKANED at the residence of HE Dr. Nikolaos van Dam, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of HM Queen Beatrix of the Netherlands to Indonesia L2R: Broerie, Ambassador van Dam, Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro, Theo Lekatompessy | Broerie, Chandra Soemtrro, Marrik Bellen, Theo Lekatompessy, Luncheon IKANED-NESO, Le Meridien, Jakarta, 18 January 2008 | Dinner: IKANED at the residence of HE Dr. Nikolaos van Dam, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of HM Queen Beatrix of the Netherlands to Indonesia

17: Broerie, Chandra Soemtrro, Marrik Bellen, Theo Lekatompessy, Luncheon IKANED-NESO, Le Meridien, Jakarta, 18 January 2008

18: IKANED New Year's Gathering (12 January 2008) | Luncheon, IKANED Board of Management (Raad des Bestuurders) and Supervisory Board (Raad van Toezicht), Hotel Darmawangsa, Jakarta | Luncheon, IKANED Board of Management (Raad des Bestuurders) and Board of Advisor (Raad van Adviseur), Mercantile Club, Jakarta

19: Luncheon, IKANED Board of Management (Raad des Bestuurders) and Board of Advisor (Raad van Adviseur), Mercantile Club, Jakarta | Family.

20: DLC-22E, Rome, Italy, 2005 Villa d'Este, Tivoli | PITLC-13E, Sydney, Australia, November 2006, International Dinner | DLC-22E, Rome, Italy, 2005 Villa d'Este, Tivoli L2R: Franklin Nsubuga Muyonjo, Broerie, Chandida Thembe

21: PITLC-13E, Sydney, Australia, November 2006 | PITLC-13E, Sydney, Australia, November 2006, International Dinner

22: PITLC-13E, Sydney, Australia, November 2006 (Closing Ceremony) | DLC-22E, Rome, Italy, 2005 Fontana di Trevi: Broerie and Alina Moldovan

23: DLC-22E, Rome, Italy, 2005 Fontana di Trevi L2R: Alina, Ana-Christina,Broerie, Kremena Kutsarova, Sooraya Gareeboo, Hala Essalmawi, Pablo Sarsoza Jativa | DLC-22E, Rome, Italy, 2005 The Shopping Leaders at Piazza di Spagna, Roma, after the Closing Ceremony in June 2005 L2R: Sia Beatrice Mrema, Broerie, Chandida Thembe, Angela O Temi | Indonesian Alumni Association of the International Development Law Organization Dinner at Cliantro Restaurant (Jakarta) in honour of Patricia Parkinson of IDLO Asia-Pacific Regional Centre, Sydney, Australia | Yogyakarta, December 2004, after the Training Workshop on Intellectual Property that has led me to become IDLO Intellectual Property Resource Person for Indonesia

24: Sitting L2R: Broerie (and Fiamma Spinelli (IDLO) Standing L2R: Jimmy and other friends. | Indonesian Alumni Association of the International Development Law Organization Dinner at Cliantro Restaurant (Jakarta) in honour of Patricia Parkinson of IDLO Asia-Pacific Regional Centre, Sydney, Australia L2R: Nixon, Sigit, (alumnus), Tony, Patricia Parkinson, Broerie, (alumnus)

Sizes: mini|medium|large|gigantic
Default User
  • By: Broerie W.
  • Joined: over 10 years ago
  • Published Mixbooks: 0
No contributors

About This Mixbook

  • Title: Broerie - The Definition of Greatness
  • This photobook of Broerie was created by Mixbook in less than 3 seconds. Make your own at Mixbook.com!
  • Tags: None
  • Started: over 10 years ago
  • Updated: over 10 years ago