Get up to 50% Off + MORE! Code: MML18 Ends: 5/28 Details
Apply

  1. Help
Get up to 50% Off + MORE! Code: MML18 Ends: 5/28 Details
Apply

Suvised rännakud

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Suvised rännakud - Page Text Content

BC: Kasutatud kirjandus 1. http://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Vikiprojekt_Kultuurip%C3%A4rand/Emmaste_valla_kultuurim%C3%A4lestised 2. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/%C3%95ngu_tuulik%2C_2011%2C_regnr_23378.jpg 3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/M%C3%A4nspe_kirik%2C_2011%2C_regnr_23353.jpg 4. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Emmaste_Church_01_2008.jpg 5. Emmaste valla arengukava 2004 – 2010 6. http://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%B5ru_sadam 7.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/S%C3%B5ru_2006_2.jpg 8. http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis

FC: Karmen Kikas 9.c Gustav Adolfi Gümnaasium

1: Sisukord 1. Sisukord 2.Kodukoha kaart, kirjeldus 4. Talli kaart, kirjeldus 6. Suvised teekonnad 8. Tilga kruusakarj22r ja Emmaste vald 10. Kunsti-, ajaloo-,ehitis- ja arheoloogiam2lestised 12. S6ru sadam 14. Veel kaarte Emmaste vallast 16. Kasutatud kirjandus

2: See on minu vanavanemate kodu Tilgal Emmaste vallas Hiiumaal, kus veedan oma suvest tavaliselt kolmandiku.

3: Elumaja, mis on pildil paremal pool nurgas punase katusega, laut, mis asub pildil elumajast paar sentimeetrit eemal ja kus hoitakse kitsi ning veel saunamaja ja ait, mida kaardil eriti n2ha pole, ehitati 1920-nendatel aastatel. Samuti on sellel krundil veel ka vana laut, mis pildil on halli katusega rohkem vasakul pool, see pole enam kasutuses. Elumaja ja vana lauda vahel on maa, kus p2eval liiguvad ringi kitsed ja kanad-kuked.

4: See on Emmaste vallas asuv v2ike, eraisikule kuuluv tall, kus ma suviti ratsutamas k2in.

5: Minu kodukohast asub tall umbes 800-900 meetri kaugusel ja ma s6idan talli rattaga. Pildi peal on n2ha talli ümbruses asuvaid hooneid ning osaliselt ka muruplatsi, millel s6idetakse. Hobuse seljas on mu tuttav.

7: K6ige suuremal pildil on n2ha kaks erinevat teekonda, mida ma suviti iga n2dal l2bin. Kollasega on t2histatud jalgrattateekond kodust talli. Kodu on ülevalpool ja tall allpool. Punasega ja sinisega on t2histatud teed, mida mooda me hobustega kruusakarj22ri l2heme. Punane on tee karj22ri, suur punane t2pp t2histab kohta, kus me tagasi poorame (maa omanik on tee kinni pannud) ja sinine on teekond tagasi. Kruusakarj22r asub pildil üleval vasakul nurgas. K6rval ülemisel pildil on natukene n2ha teed, mida mooda ma rattaga s6idan ja alumisel pilt ühest metsarajast, kust me hobustega s6idame.

8: Tilga kruusakarj22r kaardil ja pildil | Kruusakarj22r on suviti hea koht, kus ujumas k2ia, sest vesi on seal soe.

9: Emmaste vald asub Hiiuma l6unaosas. Valla üldpindala on 197,5 km. Looduskeskkond on t2nu Vene ajal tugevdatud piiridele ja nende reziimidele h2sti s2ilinud. Emmaste vallas on 17 670 ha metsamaad, 5 030 ha haritavt maad, 2 870 ha looduslikku rohumaad ja 4 300 ha muud maad. Valla territooriumist on 3,8% maastikukaitsealad (761 ha). Valla territooriumil on 34 arhitektuurimlestist, 52 kunstimlestist, 4 arheoleegiamlestist ja 8 ajaloomlestist (Info p2rineb aastast 2003)

11: Emmaste vallas on 22rmiselt palju m2rkimisv22rseid m2lestisi.. K6ige suuremal pildil vasakul on 6ngu tuulik, paremal üleval M2nspe kirik ja all Emmaste kirik. Veel on Emmaste vallas Kroogi talu elamu ja saun, Teise maailmas6ja patarei kuulipilduja, Teise maailmas6ja patarei pumbamaja, Leisu koolimaja, S6ru kabeliaed, Terroriohvrite matmispaik (M2nspe külas), M2nspe kabeliaed, Emmaste kalmistu, Ohvritamm ning veel palju kunstim2lestisi küünlajalgadest piiblini.

13: S6ru sadam Paremal pildil on purjekas Alar, mis on ehitatud aastal 1939. S6ru sadam asub Hiiumaal Emmaste vallas P2rna külas. Sadamast viib laevatee Saaremaale Triigi sadamasse. Reisidega alustati 19. mail 1999. 1999. aastal tunnistati sadam ühenduse "Hoia Eesti merd" parimaks v2ikesadamaks.

14: Venekeelne ajalooline kaart Emmaste vallast.

15: Ülemisel pildil on maavarade kaart, millel asuv pruun kastike n2itab, et ainus maavara Emmastes on turvas. Alumisel pildil on n2ha Hiiumaa kristalse aluskorra geoloogilist kaarti ja kaardilt selgub, et helesinine ehk vilgugneiss on enimlevinud kristalne alukorra kivim Emmaste vallas. Esineb ka roosat ehk graniiti ning rohelist ehk amfiboolgneissi.

Sizes: mini|medium|large|enormous
Default User
  • By: Karmen K.
  • Joined: over 5 years ago
  • Published Mixbooks: 1
No contributors

About This Mixbook

  • Title: Suvised rännakud
  • Tags: None
  • Published: over 5 years ago