Up to 40% Off + More! Up to 40% Off + Free US Priority Shipping on $30+! Code: JOLLY19 Ends: 12/18 Details
Apply

  1. Help
Up to 40% Off + More! Up to 40% Off + Free US Priority Shipping on $30+! Code: JOLLY19 Ends: 12/18 Details
Apply

Tallinna Prantsuse Lütseum õppeaasta 2010 / 2011

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Tallinna Prantsuse Lütseum õppeaasta 2010 / 2011 - Page Text Content

S: Tallinna Prantsuse Lütseum oppeaasta 2010/2011

FC: Tallinna Prantsuse Lütseum 2010/2011

1: Tallinna Prantsuse Lütseum 2010/2011 V a Liina Hints aasta 2011

2: Raamatu kujundus ja tekst on tehtud autori poolt. Raamatu esikaanel olev pilt on raamatu autori (Liina Hintsi) joonistatud, lk.6 olevad fotod on tehtud autori poolt tema vennast ja lk.7 olev pilt on autori pildistatud ning sellel olev ese tema isa valmistatud. Leheküljel 10 olevad pildid ei ole autori poolt pildistatud.

3: Sissejuhatus | 1. Meie koolist TPL-i asutamislugu 5 Koolivorm 6 Muu 7 2. Aasta 2010/2011 Joulud 9 1. oktoober 10 Kevadball 11

4: Sissejuhatus Meie kool,Tallinna Prantsuse Lütseum, asub Tallinna südalinnas. Oppekeeleks on eesti keel, kuid hakkame juba varakult oppima ka vene, inglise ja loomulikult prantsuse keelt. Meie kool tootab kahes majas, Hariduse tn 3 ja Hariduse tn 8. Opilasi on koolis umbes 750 ringis, neist esimese viie klassi lapsed kannavad koolivormi. Nagu ütles meie direktor Lauri Leesi :“Meil on taiesti tavaline oppekallakuga kool."

5: 1921. aasta juunis tegi asjaasutatud Prantsuse Instituut ettepaneku rajada Tallinnas ka Prantsuse gümnaasium. Saades Alliance Franaiselt rahalist abi, lubas haridusministeerium kooli asutada. Kooli sünnipaeva hakati pidama 1. oktoobril, kui Prantsuse Lütseumis anti esimesed tunnid. 21. septembril 1921. aastal, vaid moni kuu peale TPL-i asutamist, avati ka Riia Prantsuse Lütseum. | Tallinna Prantsuse Lütseumi a s u t a m i s l u g u

6: Koolivorm Meie algklasside opilased kannavad koolivormi: tüdrukud tumesinist madrusepluusi-ja seelikut/ viigipükse ning poisid madrusepluusi ja viigipükse. Samuti kantakse 1. ja 4. veerandil sini-valge-punast koolimütsi ja alati kantakse pluusikrae peal ka Prantsuse lipuvarvides rosetti. Ka suuremad lapsed ei tohi kunagi kanda siniseid teksaseid ega T-sarki.

7: Muu Tallinna Prantsuse Lütseumisse sisseastumisel on alati korraldatud ka koolikatseid. Erinevalt teistest koolidest hinnatakse siin poisse ja tüdrukuid kahjuks erinevalt, pohimottel, et tüdrukud arenevad kiiremini kui poisid. Külmapühi meil kahjuks ei tahistata. | Meie koolis on mitmeid huviringe, nt mudilaste, poiste-ja tüdrukutekoor, samuti keraamikaring ja Nupula. Suures majas (al 6. klassist) korraldatakse vaga tihti ka kunstiteste. Üldse tegeleme palju kirjanduse, kunsti ja ka voorkeeltega. Ega siis asjata ole meie kooli moto :“Probi estote per totam vitam“ ehk "Olgem vaarikad kogu elu“.

8: Kooliaasta 2010/2011

9: Joulud Joule tahistatakse meie koolis suhteliselt kaua. Enne vaheaega kaisime Estonia Teatrisaalis Pahklipurejat vaatamas. Samuti kaisime Talveaias, vaatamas Lastealbumit“. Siis korraldati ka pidulik kooliaktus, kus kais kohal jouluvana. Iga klass esitas midagi, mille eest jouluvana neile kommikoti andis. Jalle esinesid poiste-ja tüdrukutekoor. Oma klassis tegime ka loosipakke. | Enne joule toimusid meie klassis jouluhommikud, kust ei puudunud ka ehe kuusk ja joululaulud. Traditsiooniliseks on TPL-ile saanud ka joulukontsert Kaarli kirikus. Seal raagib kirikuopetaja, laulavad koik meie koolikoorid.

10: Kooli sünnipaev 1.oktoobril 2010. aastal oli meie kooli, TPL-i 89. sünnipaev, mida tahistatakse alati piduliku aktusega. Samuti kaime Estonia Kontserdisaalis kooli sünnipaevakontserdil. Seekord kuulasime Estonia Ooperiteatris Rein Rannapi kontserti. Pidulikul aktusel esines meie tüdrukutekoor ja direktor raakis üht moistujuttu. Samuti laulsid koik koos Eesti hümni ja muid laule.

11: Kooliball Kevadel, tavaliselt aprillis, toimub meie algklasside kooliball. See kestab ligikaudu kaks tundi. Esimesel tunnil avatakse ball avavalsiga. Balliohtul on alati kaks juhti, üks poiss ja üks tüdruk, kes valitakse neljandatest klassidest. Seejarel esitab iga klass oma esinemistantsu, olgu selleks kas aeglane valss, rumba, samba, tango voi moni muu tants. | Ballil on peaaegu alati ka üllatusesinejad, kes on üldiselt huvitavaim osa ballist. Meie klass esitab sel aastal tangot. Et ballile minna, tuleb terve aasta jooksul tantsutundides osaleda. Tund toimub üks kord nadalas , balli lahenedes kaks korda, kuid enamuste arust ei ole asi seda vaart.

Sizes: mini|medium|large|gigantic
Default User
  • By: Liina H.
  • Joined: almost 9 years ago
  • Published Mixbooks: 1
No contributors

About This Mixbook

  • Title: Tallinna Prantsuse Lütseum õppeaasta 2010 / 2011
  • Raamat meie koolist,Tallinna Prantsuse Lütseumist, siinsetest üritustest, elust ja kohustustest...
  • Tags: 2011. aasta tallinna v klasside õpilaste õpioskuste võistluse koolivoo, kool, tallinna prantsuse lütseum
  • Published: almost 9 years ago