Up to 50%! 40-50% Off Code: SPOOKY19 Ends: 10/23 Details
Apply

  1. Help
Up to 50%! 40-50% Off Code: SPOOKY19 Ends: 10/23 Details
Apply

Sto.Padre Pio Parish

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Sto.Padre Pio Parish - Page Text Content

FC: padre pio

1: Visita Iglesia April 13, 2011 Tahanan Walang Hagdanan Kanlungan ni Maria Hospicio de San Jose

2: TAHANANG WALANG HAGDANAN | sinong magsasabing "disabled" sila? kung ano ang kaya nating gawin ay kaya din nila at kung tutuusin ay mas higit pa nga. sila ang mga taong di ginawang hadlang ang kanilang kapansanan para maging isang productive member ng ating lipunan. hoy, mga akyat-bahay gang, salisi gang, snatchers at iba pang kalahi nyo, kung kaya nilang kumita ng pera sa malinis at marangal na paraan, kaya nyo rin, try nyo!

6: KANLUNGAN NI MARIA Isang maituturing na "tahanan" ng mga lolo at lola na inabandona ng kani-kanilang mga pamilya sa iba't-ibang kadahilanan. Sana naimulat ng karanasang ito na lahat tayo ay tatanda at sana sa ating pagtanda ay di natin maranasan na abandonahin ng mga taong ating kinalinga at minahal din naman.

16: MANILA CATHEDRAL Nagdaos kami ng isang Banal na Misa sa pangunguna ng aming mahal na Kura Paroko, Fr. Jojo Gonda. Ipinaalala nya sa aming lahat matapos naming makita ang mga karanasan ng mga paraplegics sa Tahanang Walang Hagdanan at mga abandoned lolo at lola sa Kanlungan ni Maria kung may karapatan pa ba kaming magligalig? Sana,nga, palagi naming maisama sila sa aming bawat panalangin.

22: wala lang.. :)

24: HOSPICIO DE SAN JOSE Dati, akala ko bahay ampunan lang ito ng mga bata pero ang mga tinatawag pala nilang "clients" ay nagmumula from womb to tomb, sobrang kinurot ang mga puso namin nang makita ang mga kalagayan ng mga kaliliitang abandonadong bata, mga batang may malulubhang kapansanan, mga batang sabik sa atensyon ng kapwa, mga lolo at lola (muli) na iniwan na din ng kanilang mga mahal sa buhay, iyong iba ay may mga kapansanan at karamdaman din,bakit nga kaya may mga inang kayang iwanan ang mga anak sa basurahan at may mga anak na di kayang suklian ang pag-aaruga ng kanilang mga magulang? Isang malalim na buntung hininga na lamang ang aking nagawa sabay dasal sa Poong Maykapal, pagpalain Mo po sila.

25: Isang malaking pasasalamat din sa kanilang mga caregivers, social workers at mga taong may pusong maglingkod sa katulad nila. No amount of money can compensate for the love, care and concern they've shown to these people. Sadyang may kani-kaniyang paraan tayo ng ating paglilingkod. Nawa sa lahat ng ating mga ginagawa ay mangibabaw ang mataas na hangarin na iyon ay para sa mas ikaluluwalhati ng ating Diyos.

26: Wala po kaming pictures na kasama ang mga bata, lolo at lola sa Hospicio, mahigpit po nila pinagbawal ang pagkuha ng pictures para sa proteksyon na din ng kanilang mga "clients".

30: Sa kabuuan, ang Visita Iglesia naming ito ay "kakaiba", hindi lamang simbahang bato ang aming binisita kundi simbahang tao na siyang mas higit na mahalaga at makabuluhan.

Sizes: mini|medium|large|colossal
riza sanchez
  • By: riza s.
  • Joined: over 8 years ago
  • Published Mixbooks: 1
No contributors

About This Mixbook

  • Title: Sto.Padre Pio Parish
  • Isang kakaibang Visita Iglesia 4.13.11
  • Tags: None
  • Published: over 8 years ago