Get 40-50% Off Sitewide! Code: MXMAY Ends: 5/23 Details
Apply

  1. Help
Get 40-50% Off Sitewide! Code: MXMAY Ends: 5/23 Details
Apply

seba uğurtan turkish

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

seba uğurtan turkish - Page Text Content

S: about seba

FC: TURKISH EDITION | ABOUT SEBA UGURTAN

1: I.ULUSLARARASI IZMR SANAT BENAL HAKKINDA 4 – 11 MAYIS 2011 | 1

2: Sanat, sadece estetik obje ya da ortamlar yaratrken yetenek ve hayal gücünün kullanlmas deildir, insanlarn kalplerindeki bu coku yaama sevincini uyandrr, onlarn, rk, kültür ve din ayrm gzetmeksizin birbirleriyle iletiim kurmalarn salar. Toplumlarn, her türlü sanatsal organizasyonlar ierisinde daima zveri ve samimiyetle yer almas gerekir, bu destei veren toplumlar sanatn birletirici ve ilham verici ruhunu canl tutar. Sanatn essiz enerjisi dünya barna büyük katkda bulunur. | 2

3: Toplumdaki sanatsal etkinliklerin says, o toplumun kültürel geliiminin seviyesi ile konuma ve ifade zgürlüünü destekleme abalarnn en iyi gstergelerinden biridir. nemli ve büyük apta uluslararas bir sanatsal organizasyonlar, ev sahibi ehir ya da ülkenin ekonomik kalknmasna katkda bulunurken, o ehir ya da ülkenin dünya apnda tannrln ve itibar grmesini salar. Bu düünce zmir’in ilk uluslararas sanat bienalini organize etmek iin yola ktmzda, en nemli motivasyonumuz oldu. | 3

4: Toplumdaki sanatsal etkinliklerin says, o toplumun kültürel geliiminin seviyesi ile konuma ve ifade zgürlüünü destekleme abalarnn en iyi gstergelerinden biridir. nemli ve büyük apta uluslararas bir sanatsal organizasyonlar, ev sahibi ehir ya da ülkenin ekonomik kalknmasna katkda bulunurken, o ehir ya da ülkenin dünya apnda tannrln ve itibar grmesini salar. Bu düünce zmir’in ilk uluslararas sanat bienalini organize etmek iin yola ktmzda, en nemli motivasyonumuz oldu | 4

5: 34 ülkeden 500 sanatnn katlmyla, bizler, imdi, bir yandan zmir’in dünya apnda bir organizasyona ev sahiplii yapabilecek kapasitesi olduunu kantlarken, bir yandan da kentimizin benzersiz tarihsel, kültürel ve doal zenginliini dünyaya tantmada bize düen sorumluluu yerine getirmeye alacaz | 5

6: .Uluslar aras zmir Sanat Bienalin de Seba Sanat Galerisi 34 ülkeden 500 sanaty kimliklerini sanat yolu ile ifade edebilmenin mükemmellii ile bir araya getirdi. Sanatlar krc ve ykc olmadan farkl düünce ve fikirlerin birarada sunumunun en güzel rnekleridir. nsanlarn fke duymadan birbirlerinin kimliklerine sayg duymalar gerektiini anlatrlar Bu dil sadece insan olabilmeyi baarabilmenin dilidir anlayanlar ve anlamak isteyenler sanat ve sanaty duyabilenler yaamn ne kadar ksa ve mükemmel gemesi gerektiini bilenlerdir. | 6

7: Sanatlar birbirlerinin varlklarna sayg duygusunun sembolü, sevgi dolu kenetlenme nin en güzel rnekleridir. Sanatn dili yapc ve onarcdr, grmeyi, duymay, anlamaya almay retir. fadesinde ykclk, fke ve iddet yoktur bu dil tüm yaralar sarar. Sanatlar zgür düüncenin koruyucusu nemli insanlardr. | 7

Sizes: mini|medium|large|jumbo
simon borst
  • By: simon b.
  • Joined: over 7 years ago
  • Published Mixbooks: 4
No contributors

About This Mixbook

  • Title: seba uğurtan turkish
  • seba uğurtan
  • Tags: about seba
  • Started: about 7 years ago
  • Updated: about 7 years ago