Up to 50% + 10% Off Get up to 50% Off + 10% Off! Code: NOEL18 Ends: 12/17 Details
Apply

  1. Help
Christmas Delivery Countdown
Up to 50% + 10% Off Get up to 50% Off + 10% Off! Code: NOEL18 Ends: 12/17 Details
Apply

WIM ZORN, ARTIST JOURNAAL

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

WIM ZORN, ARTIST JOURNAAL - Page Text Content

BC: Wim Zorn Atelier en expositieruimte Hoofdstraat 55 8723 BG Koudum, Friesland info@wimzorn.nl www.wimzorn.nl

1: Vraag van Mirjam Pet Jacobs aan Wim. Ik was onlangs op de diploma uitreiking van de KABK in Den Haag. De directeur zei in de graduation speech; 'Art prevents a culture from becoming a barbaric society" Dit is natuurlijk vanwege de huidige ontwikkelingen in het cultuurbeleid. Wat vindt Wim van deze opmerking en in hoeverre speelt zijn eigen werk hierin een rol? | Wim Zorn

2: "Ik denk niet dat kunst in staat is om ons waar dan ook tegen te beschermen. Dus ook niet tegen een ontwikkeling naar een barbaarse samenleveninig". In die zin volg ik de directeur KABK in Den Haag niet als hij zegt: "Art prevents a culture from becoming a barbaric society". Iets anders is dat kunst ons wel een beeld kan geven over de tijd. Bijvoorbeeld ook over de tijd waarin we leven. Eens in de vier jaar gaan we met ongeveer achthonderduizend anderen naar Documenta in Kassel, Duitsland in de verwachting of hoop dat de mythe de kunst ons de weg naar een mooie toekomst zal wijzen, bewaarheid wordt. Maar nee, kunst laat ons vooral zien waar we mee bezig zijn. Oorlog, wreedheid, geweld en vernietiging... maar ook nog met de hoop naar een andere toekomst, of pogingen daartoe.

3: Soms aangemoedigd door nieuwe technieken of hulpmiddelen als bijvoorbeeld smartphones. Zelden was de grens tussen kunst en werklijkheid zo vaag... Ik moet het onderschrijven, na een paar dagen op de Documenta rond gelopen te hebben en veel te hebben gezien van hetgeen curator Bakergiev in 2012 in Kassel presenteert. | het vroegere werk op basis van figuratie

4: Hoe kijk ik bij dit alles naar mijn eigen werk? Sinds ik - en ik ben hem daar dankbaar voor - Hans Paalman ontmoette, maak ik geen schilderijen meer die snel moeten worden herkend, of moeten aansluiten bij een trend. Hans Paalman, de vroegere directeur van het Schiedams Stedelijk Museum, maakte mij op intense wijze liefhebber van de koele abstractie en schudde mij wakker door opnieuw naar het werk van de Nul-groep , de vroegere Hollandse Informele Groep, met mensen als Armndo, Jan Schoonhoven en bijvoorbeeld Henk Peeters te kijken. Kunstenaars die de grens tussen gewone gebruiksvoorwerpen en kunst verkleinden en de poezie van de werklijkheid opriepen.

5: Voorbeeld; Armando, die een installatie maake van olievaten en er een plek voor kreeg in het Haags Gemeentemuseum. 1964 was dat. Opzienbarend. Zijn schilderijen vertoonden volgens sommige recensenten een troosteloze aanblik. De concrete alledaagse werkelijkheid mocht niet worden getoond en de emotie en het boven de werkelijkheid uittillen, werd maar door weinigen herkend. Dat is eigenlijk nauwelijks veranderd. | warmte

6: Het waren verhalen en de zienswijze van Hans Paalman die mijn ontwikkeling versnelden. Paalman: "Wim, je maakt aardig werk. Je werk verraadt het plezier in het schilderen. Wat direct opvalt is de Latijnse helderheid van de kleuren. Je geabstraheerde portretten en landschappen verraden dat je meer wilt. Doe dat dan ook. Ga zelf creeren en kijk anders naar de werkelijkheid. wat kan jou de werkelijkheid schelen zoals die graag gezien wordt. Ontdek andere materialen, de schoonheid van vormen. Zie de dingen in een andere context en verlaat het platte vlak als je daar behoefte aan hebt. Leef en geef door ..... verlies jezelf in eigen creaties. Durf..."

8: Kortom, Hans Paalman werd mijn inspirator en hielp mij bij het vinden van mijn eigen identiteit. Langzaam maar zeker raakten mijn vormentaal en kleurgebruik los van de figuratieve basis en leerde ik te vertrouwen op eigen intuitie en emotie. In mijn werk worden overeenkomsten met de informele schilderkunst zichtbaar. Het gebruik van bamboe creeert ruimte in het onderzoek naar effecten op de huid van een schilderij.

9: De reliefwerking die het tot gevolg heeft, leidt tot een tweede dimensie in het beeldvormingsproces. Dat alles leidde tot een ontmoeting met Sergio Umberto Barbieri, Italiaans architect en als professor verbonden aan de universiteiten van Milaan, Venetie en Delft.Hij plaatst mijn schilderijen binnen de kaders van binnenhuisarchitectuur en signaleert een subtiele verstrengeling van grafische en plastische elementen. Die combinatie komt overeen met mijn keuze voor het 'geplande schilderij' Het bouwen aan vormen, vlakken en kleuren die in samenhang het beeld bepalen. Barbieri: 'De intense kleurbeleving in combinatie met de vormen, licht en schaduw, veranderen ruimten en geven ze een emotionele waarde".

11: Toen brak de tijd aan dat ik mijn gewenste relatie en een plek bij kunshandelaar/galeriehouder Terbeek verloor. Mijn werk werd door het grote publiek niet meer herkend. "Is dit een landschap?". Ik moest het er bij schrijven... de titel moest dat verraden. Dus commercieel werd mijn werk minder interessant en daarmee verloor ik mijn veroverde plek op de commerciele kunstbeurzen. Er kwam weer een andere galerie. Een galerie die mijn schilderijen presenteerde onder het thema: "De werkelijkheid voorbij...." Mooi, maar voorbij betekende het in de praktijd dat het wel handig was als je publiek die werkelijkheid nog wel in de rug voelde..

12: Dat was niet mijn bedoeling... dus ook deze benadering leidde niet tot het gewenste resultaat. En dat herhaalde zich min of meer ook op de Biennale van Florence. Ook hier een voorzichtige jury die meer kijkt naar gemakkelijk herkenbaar vakmanschap en figuratie, dan naar nieuwe wegen.... andere ervaringen bij het ondergaan van kunst. Ruimtebeleving ...om maar iets te noemem. Ja er kwam een sponsor... 'Het zou zonde zijn als je hier niet mee door gaat. Schilderen met licht, schaduw, beweging en reflectie'. Nieuw? Ik denk het niet.

13: "Old city" geselecteerd voor Florence, kreeg een plek in Belgie .Op de voorgrond enkele burgemeesters en de Gouverneur van Belgisch Limburg.

14: De Duitse Groep Zero maakte in de jaren rond 1960 al grote installaties onder het motto "Licht und Raumkunst' . In vergelijking daarmee, zijn mijn beperkte werken en veelal gebaseerd op bamboecomposities slechts kinderspel. "Houtjes op linnen", daarmee wordt het door velen dan ook afgedaan. Maar niet door iedereen. Duits Kunsthistoricus en criticus Helmuth Orpel schreef dit jaar een artikel onder de kop 'Wim Zorn, Eine Synthese zwischen Bild - und Realraum'. Inmiddels krijg ik ook weer waardering bij een paar galeries en wordt internationaal het toepassen van bamboe in composities met daar in ook geschilderde natuurlijke structuren als van hout en steen als vernieuwend ervaren.

15: De jonge top pianiste Valentina Toth tijdens een filmopname, met op de achtergrond een bamboecompositie in rood.

16: Soms ben ik weken bezig met 1 schilderij. Verloren in het spel van licht en schaduw. Lijnen die geen lijnen zijn en structuren die zijn gebaseerd op wat de natuur in duizenden jaren voortbrengt. De composities roepen poezie en emotie op. De schoonheid van het alledaagse. Gevangen in abstracte vormen. Het geplande schilderij... Je eigen weg gaan, resulteert bij mij toch in het houden van honger naar meer en verder. Meer nog op weg zijn naar jezelf. Onderzoek, confrontatie... ook in ruimtelijk werk.

18: Voor mij betekende Florence en later o.a. New York, Las Vegas, Mannheim en Bologna ook het verruimen van je blik en ervaring. Een weg die ik graag verder ga. Langzamerhand komt er ook weer financieel resultaat en hebben bedrijven en particulieren en England, Amerika, Duitsland, Belgie, Oostenrijk en ook in Nederland (!) inmiddels wandruimte voor mijn werk vrijgemaakt.

19: Expositieruimte in Koudum, met op de voorgrond beelden van Ruth Vulto Gaube die aan de Biennale van Florence deelnam in 2011

Sizes: mini|medium|large|ginormous
simon borst
  • By: simon b.
  • Joined: almost 8 years ago
  • Published Mixbooks: 4
No contributors

About This Mixbook

  • Title: WIM ZORN, ARTIST JOURNAAL
  • WIM ZORN, ARTIST JOURNAAL
  • Tags: WIM ZORN, artist journaal
  • Started: over 6 years ago
  • Updated: about 6 years ago