Up to 50% Off + 10% Off! Up to 50% Off + 10% Off Sitewide! Code: HARVEST Ends: 11/18 Details
Apply

  1. Help
Up to 50% Off + 10% Off! Up to 50% Off + 10% Off Sitewide! Code: HARVEST Ends: 11/18 Details
Apply

Kultuurilugu

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Kultuurilugu - Page Text Content

FC: j | Kultuurilugu Janne-Liisa Lepik

1: Siia raamatusse panin k6ik enda kursese ajal tehtud tood

2: M6istekaart

3: http://www.spicynodes.org/a/f49c6297aa42bcc1171545be90b726ad%22%20%5Ct%20%22_blank

4: Oli vaja defineerida m6istet ``kultuur`` oma s6nadega ja otsida internetist juurde definatsioone ``kultuurile``

5: Kultuur on inimese tegevus ühiskonnas (n2iteks:traditsioonid, müüdid,uskumused jne). 1.Kultuur - ühiskonna kui terviku moraalne ja intellektuaalne seisund. Sarnane eelnevale kuid kib mitte üksikisiku vaid ühiskonna kohta. 2.Kultuur – kunsti, loomingu, vaimsete ja intellektuaalsete tde kogum. 3.Kultuur – vaadeldava ühiskonna eluviis, ...materiaalne, intellektuaalne ja vaimne. Kik meid ümbritsev. 4.Kultuur – harimise protsess. Inimese vaimne, intellektuaalne ja eetiline tiustamine. Negatiivseks küljeks on tekkinud trend tarbida kultuuri maine parandamiseks.

7: 5.Kultuur – kunsti, intellektuaalsete ja loovate tde kogum. Kultuur klassifitseerimissüsteemina. Tekib eristus krg- ja massikultuuri vahel. 6.Kultuur – ühiskonna eluviis kigis oma eluvaldkondades. Kultuur kui universaalsete ja absoluutsete vrtuste kehastus

8: Oli vaja leida ühiskonna n2iteid, kus toimib: 1) polügüünia, 2) polüandria, 3) leviraat, 4) sororaat

9: 1) polügüünia – mitme naise pidamine (ühe mehe abielu rohkem kui ühe naisega). Tavaliselt on polügüünia jrkjrguline: mees abiellub jrjestikku uute lisanaistega; esimesel naisel – peanaisel – silib eelised. Valdavalt on igal naisel oma eluase vi kodukolle. Islamimaadel on polügüünia tavaline, kuid Euroopas oli see juba antiikajal harv. Mned nited, kus riikides on polügüünia lubatud: Afganistan, Aleeria, Egiptus, Indoneesia, Iraan, Iraak, Liibüa, Malaisia, Pakistan. Kasutatud allikad: Konspekt http://en.wikipedia.org/wiki/Polygyny Eesti Entsüklopeedia 7. kide, Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1994, lk 384

10: 2) polüandria – mitme mehe pidamine (ühe naise abielu rohkem kui ühe mehega); selliseid kultuure on vga vhe, tosina jagu. Tiibeti krgmestike külades esineb nt siiani – majanduslikel phjustel piirdutakse mitme mehe poolt ühe naisega, et varandus ei lheks laiali; abielus ollakse vendadega – st üks mees vtab naise ja tema vennad liituvad selle abieluga, lapsed on ühised; ka eskimote kultuuris on see vimalik. Tiibeti ühiskonnas on veel lubatud polügüünia ja monogaamia. Peale Tiibeti leidub polüandriat Kanada arktilistes osades, Nepali phjaosas, Nigeerias, Bhutanis. Kasutatud allikad: Konspekt http://en.wikipedia.org/wiki/Polyandry

11: 3) leviraat – kui perekonnas sureb mees, siis peab lesega abielluma surnud mehe vend vi lhem sugulane – onu (kui venda ei ole), eriti, kui lesestunud naisel pole lapsi. Leviraat oli omane paljudele rahvastele ürgkogukondliku korra ajal, kuid silis kohati ka klassiühiskonna tekkimise ajal, eriti seal, kus seda soodustas ostuabielu. Niteks muistsetel juutidel ja praegu Kesk-Aafrika rahvail. Nitrkd veel leidub leviraati Kesk-Aasias, Indoneesias, Somaalias, Nigeerias, Keenias- Kasutatud allikad: Konspekt http://en.wikipedia.org/wiki/Levirate_marriage Eesti Entsüklopeedia 5. kide, Tallinn: Valgus, 1990, lk 522

13: 4) sororaat – kui mees jb leseks, siis abiellub ta oma surnud naise ega. Eesti Entsüklopeedia andmetel on sororaat mitmenaisepidamise variant, mille puhul mees vis abielus olla ühel ajal mitme e vi noga. Harilikult oli noorem de vanema krvalnaine. Esiajal oli sororaati theldatud mongolitel, itelmeenidel, hantidel, peepuatel jpt rahvastel; hiljem silis sororaat tavana, mille puhul pidi mees naise surma korral naima tema vallalise e. Tnapeval on sororaat kige rohkem levinud eskomode seas, kes elavad Alaska, Kanada ja Grnimaa phja osades. Kasutatud allikad: Konspekt http://en.wikipedia.org/wiki/Sororate_marriage Eesti Entsüklopeedia 8. kide, Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1995, lk 604

14: Oli vaja moodustada küsimustik, mille abil oleks v6imalik küsida teiste riikide inimeste k2est nende kultuuri kohta.

15: 1.Millised on teie riigi vaatamisvrsused? 2.Millised paigad on teie riigis enimkülastatud? 3.Mis on teie riigi rahvustoit? 4.Kas teie riigis on ka rahvuslindu,rahvuskala,rahvuslille?Kui on siis palun nimetage neid). 5.Missugused on teie riigi traditsioonid, kombed?Kuidas toimub traditsioonide silitamine? 6.Mis keelt kohalikud rgivad?Keskmiselt mitu keelt kohalikud vivad osata?Millised oleks need keeled? 7.Kas kohalikud teavad, kus asub Eesti? On kki mni sna mida on kaupmehed ra ppinud eesti keeles?Niteks: tere vi head aega jne. 8.Millised üleriigilised üritused toimuvad teie riigis? 9.On teie riigis mni selline üritus, mis on tuntud üle euroopa vi üle maailma?

16: 10.Kuidas toimub teie riigis noortele kultuuri edastamine? Millised on meetmed, mida kasutatakse,et noored oleksid oma riigi kultuurist huvitatud? 11.On teie riigis mni müüt, mida enamjaolt kik rgivad ja, mis viks pakkuda turistidele huvi? 12.Kuidas kib teie riigis turistidele, teie riigi kuluuri edastamine? On teil mingid kindlad kohad, kus turisti viiakse ja ta saab selge ülevaate, teie riigi kuluurist? Niteks: muuseumid vi kiakse mnes talus, kus on silinud iidsed kombed? 13.Milline kultuuri valdkond on teie riigis enimleivinud? Niteks: sport, teater jne. 14.Milline kuluuri valdkond on teie arvates kige olulisem? 15.Kuidas rahastatakse teie kultuuri? Kas on mingid projektid millest saab kultuuriministeerium raha vi kuidas kivad teie riigis sellised asjad?

17: 16.Kas teie riigis on mni thtpev,riigipüha, kus on pilased koolist vabastatud? Niteks meil on Suur reede, Eesti iseseisvuspev. 17.Kuidas toimub teie riigis haridussüsteem? Olete kki kursis, et kas pilased on rahul sellised haridussüsteemiga vi ootavad nad riigilt midagi enamat? 18.Millised on koolides meetmed pilastele kultuuri edastamisel?On niteks mni ekskursioon vi vlippe? 19.Mis eristab, teie riigi kultuuri teiste riikide kultuurist, et turiste just teie riigi kultuur peaks huvitama? Kuidas te seda infot jagate, et turist oleks vaimustatud teie riigi kultuuris ja tuleks sellega lhemalt tutvuma? 20..Kas te usute, et teie riigi kultuur jb püsima? Ja milline on teie panus riigi kultuuri silitamisel?

18: Küsimused inglise keelde t6lgitud.

19: 1.What are the sights in your country like? 2.Which places are visited the most? 3.What is the national food in your country? 4.Does your country have a national bird, national fish, national flower? If yes,could you please name them. 5.What are the traditions in your country, manners? How do you carry on thetraditions?. 6.What language do the locals speak? About how many languages do they know? What languages would they be? 7.Do the locals know, where Estonia is located at? 8.Maybe there some words of Estonian language, which the local merchants have learned? For example: Hello or Good Bye etc. 9.Which over-state events take place at your country?

20: 10.How do you give on culture to young people in your country? What methods are used to make young people interested about their country's culture? 11.Is there any myths in your country, what everyone speaks of and what would attract tourists? 12.How does your country pass on the culture to tourists? Do you have any specific places, where tourists are taken and they can have a clear overview on your country's culture. For example: museums or some farms, where the ancient manners have remained. 13.Which culture field is most common in your country? For example: sport, theatre etc. What do you think, which field is the most important? 14.How is culture financed? Are there any projects where The Ministry of Culture gets money from or how do these things work in your country? 15.Are there any dates, national holidays, when students don't have to go to school? For example we have the Big Friday, Estonian Independence Day.

21: 16.How does the education system work in your country? Are you familiar with the information that students are pleased with this kind of education system or do they expect something more from the country? 17.What methods are used in schools to pass the culture on to the students? Are there any tours or outdoor learning? 18.What distinguishes your country's culture from the cultures of other countries, that tourists will be interested in your country's culture specifically? How do you share that information, that the tourist will be amazed of your country's culture and will come to have a closer look? 19.Do you believe that your country's culture will remain? And what is your effort in keeping it remained?

22: Oli vaja koostada slaid valitud riigi kohta

23: Saksamaa

24: Üldandmed: Poliitiline süsteem: fderaalne vabariik Pealinn: Berliin Üldpindala: 356 854 km Rahvaarv: 82 miljonit Rahaühik: euro

25: SÜMBOLID: Rahvuslind: Valge-toonekurg Rahvuslill: Rukkilill Rahvuspuu: Tamm Rahvusjook: 6lu

26: Tuntumad vaatamisv22rsused

27: Brandenburgi v2ravad Niederwaldi m2lestusm2rk

29: Ajalooline Bremeni vanalinn Kriidikalju

30: Tuntumad isikud

31: 1.Lena-laulja, 2010.aasta eurovisiooni vtja. 2. Michael Ballack-saksamaa üks kuulsamaid jalgpallureid.

Sizes: mini|medium|large|enormous
Default User
No contributors

About This Mixbook

  • Title: Kultuurilugu
  • Vaatamist ja lugemist kultuurist ja Saksamaast.
  • Tags: kultuur
  • Published: over 8 years ago