Up to 50% + More! Up to 50% Everything + More! Code: JANFAVS Ends: 1/20 Details
Apply

  1. Help
Up to 50% + More! Up to 50% Everything + More! Code: JANFAVS Ends: 1/20 Details
Apply

E-Atlas

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

E-Atlas - Page Text Content

FC: Kodukoha E-Atlas | Koostaja: Raido Puusepp 18.10.2011

1: Sisukord Aadressi kaart............................................................................2 Maainfoteenuse kaart.................................................................4 Kultuurimalestise kaart...............................................................6 Ajalooline kaart...........................................................................8 Maanteeameti kaart..................................................................10 Kohanimeregistri kaart..............................................................12 Kasutatud allikad.......................................................................14 Kokkuvote..................................................................................15

2: Aadressikaart Kodukoha koordinaadid: 57 kraadi 30'36,63'' N 27 kraadi 0'23,44'' E Aadressi andmete kaart minu koduümbrusest Mootkava: 1:1200 Aadress: Jüri 43c - 3 Punane ring tahistab minu kodumaja.

4: Maainfoteenuse kaart Punaste joontega on tahistatud maa- ala, mille andmed on valja toodud. Mootkava: 1:2000 Katastri info Omavalitsus: Voru linn Sihtotstarve: elamumaa Maatüki pindala: 960 ruutmeetrit Maja pindala: 360 ruutmeetrit Ouemaa pindala: 150 ruutmeetrit Muu maa pindala: 450 ruutmeetrit

6: Kultuurimalestiste kaart Mootkava: 1:2500 Antud pildil on sinise ristiga tahistatud majade kompleks, kus F.R. Kreutzwald elas aastatel 1833 - 1877. Praegu on seal muuseum.

8: Ajalooline kaart Voru linna asutamise kuupevaks loetakse 21. augustit 1784, mil Riia asehaldurkonna kindralkuberner George Browne kinnitas allkirjaga dekreedi linna asukoha ja nime maaramisest. 19. martsil 1785 kinnitas kindralkuberner George Browne esimese Vrou linna plaani. 4. oktoobril 1788 kinnitas Katariina II Voru linna vapi. Esialgu juhtis linna politseimeister major Georg Gottfried Osterhausen. 1790. aastal valiti Vorus esimene kolmeliikmeline magistraat ja linnanoukogu. Esimeseks linnapeaks sai Friedrich Ambrosius Schroeder ja bürgermeistriks Georg Heinrich Franzen. Parast Katariina II surma 1796. aastal troonile saanud Paul I kaotas asehalduskorra ja tunnistas kehtetuks linnaseaduse. Voru kaotas 1796. aastal ajutiselt maakonnalinna oigused ning moodustati ühine Tartu-Voru kaksikmaakond. 1797. aastast aga mindi tagasi vana haldus- ja valitsemiskorra juurde. 1888. aastal sai Voru maakonnalinna oigused tagasi. Mootkava: 1:2600

10: Maanteeameti kaart Mootkava: 1:2500 Pildil on roosaga tahistatud Voru linna peatanavad, milleks on Rapina maantee, Jüri tanav ja F. R. Kreutzwaldi tanav. Minu kodumaja asub Juri tn ja Rapnia mnt ristumiskohast umbes 70 meetrit pohja suunas.

12: Kohanimeregistri kaart Mootkava: 1:2500 Pildil on naha, et Jüri ja Rapina tanava ristumiskohast muutub kagust loodesse kulgev Jüri tanav ühesuunaliseks. Umbes 150m Jüri ja Rapina tanava ristumiskohast kagu suunas liikudes ristub Jüri tn Petseri tn.

14: Kasutatud allikad Kaardiserver http://geoportaal.maaamet.ee/ Voru linna ajalugu http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5ru_linn

15: Kokkuvote Minu jaoks oli E-Atlase loomine uus ja huvitav kogemus, mille kaigus oppisin kasutama Mixbook-i ja Maa-ameti kodulehekülge. Algul esines E-Atlase loomisega natuke raskusi kuna Mixbook-i kasutasin esmiest korda ja seega ei teadnud veel kuidas miski funktsioon tootab, kuid tootamise kaigus sai Mixbook-i kasutamine selgeks. Mixbook-is ei saa kahjuks veel tapitahti kasutada ja seega loodan, et koik oli arusaadav. Loodan, et taolisi toid tuleb veel.

Sizes: mini|medium|large|gargantuous
Raido Puusepp
  • By: Raido P.
  • Joined: over 8 years ago
  • Published Mixbooks: 1
No contributors

About This Mixbook

  • Title: E-Atlas
  • Minu kodukoha E-Atlas.
  • Tags: None
  • Published: over 8 years ago