UP TO 48% OFF!   Up to 48% Off Everything + 12x12" Deals! Code: HEARTS Ends: 01/29 Details
Apply

  1. Help
UP TO 48% OFF!   Up to 48% Off Everything + 12x12" Deals! Code: HEARTS Ends: 01/29 Details
Apply

e-atlas

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

e-atlas - Page Text Content

BC: V6ru 2011

FC: Minu Kodukoha E-atlas

1: postiindeks: 65604 | V6rusoo linnaosa | 2011 | . . . . . . . . . . . . | V6ru linn | Sandra Ilves

2: Sisukord | Lk 4...5 V6ru linn,asukoht Lk 6...7 Kool Lk 8...9 Kooltee Lk 10...11 L2himad toidupoed Lk 12...13 Kohvik " Soop2rl " Lk 14...15 Raudtee Lk 16...17 Tamula j2rv,rand Lk 18...19 Ajalooline V6ru kaart Lk 20..21 V6ru loodukaitse kaart Lk 22..23 V6ru kultuurim2lestiste kaart Lk 24 .. Kokkuv6te

4: Vrusoo kohvik "S | V6ru on linn Eesti kaguosas,V6ru maakonna haldus- ja majanduslik keskus.Linna l2bib Petetrburi-Pihkva-Riia raudtee ja Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee.Linna asukoht on geograafiliselt soodne kaubavahetuseks Venemaa ja L2tiga.V2rus r22gitakse p6hiliselt v6ru ja eesti keelt.V6ru tunnuslause on "Üks ummamuudu liin".V6ru asub Otep22- ja Haanja k6rgustiku vahel kulgevas,suures osas mandrij22 sulavete uuristatud Hargla orundis.Linna territoorimil asuvad kaunist j2rve- Tamula,Kubija ja Kubija Veskij2rv.

5: Minu majast | Minu kodu asub Soo linnaosas Kraavi t2navas.See hoone oli kunagi vana Vene lasteaed,vahpeal oli see ka kortermaja,kuid nüüdseks on sellest saanud meie oma maja,mida me oleme juba mitu aastat edawsi renoveerinud ning renoveerime ka edaspidi.

6: Minu kool | V6ru Kesklinna Gümnaasium asub t2naval Vabaduse 12, kordinaatidega 57 kraadi 50'43" N ja 26 kraadi 59'49" E. | V6ru Kesklinna Gümnaasiumm | Kaardid

8: Minu koolitee | Minu koolitee pikkus on 2,2 km.Kooli tulen ma autoga.Teepeale j22vatest liiklusohu m2rkidest on peamiselt ülek2igurajad.Kooli liigun m66da Jyri t2navat.

9: Minu koolitee kaart. | Minu koolitee.

10: V6ru Maksimarket | Asukoht: Jüri 83 Kordinaadid: 57 kraadi 50'7 N" ja 27 kraadi 0'38" E. Kaugus minu majast:595 m Avatud: 9- 22 | Pilt V6ru maksimarketist. | Kaardid maksimarketi asukohast.

11: V6ru Rimi Kodupood | Asukoht: Jüri 85 Kaugus minu majast:504 m Avatud: 9-22 | V6ru Rimi kauplus. | Peetri pizza toidukoht Rimis. | Kaart Rimi asukohast.

12: Kohvik " Soop2rl"

13: Kohvik "Soop2rl" on minu kodule k6ige l2him s66gikoht.Ma külastan seda üpris harva. | Asukoht: F.R.Kreutzwaldi 108 | Asub minu kodust l22nes.

14: Raudtee | Kaardil on m2rgitud V6ru raudteejaam.

15: LOVE | Valga-Petseri raudtee on raudtee Eestis ja Venemaal. Jaamade peatuste arv:20 Raudtee pikkus 96,5 km. | Valga-Petseri raudtee | Raudteejaam minu maja l2hedal,koordinaatidega 57 kraadi 49'38" N ja 27 kraadi'25"E.

16: Tamula j2rv,rand | Tamula j2rv asub V6ru linna edela küljel. Koordinaatideks on 57 kraadi 50 '23" N, 26kraadi 59 '13" E. | Vana Tamula j2rve kaart.

17: Tamula rand | Vaade Tamula j2rvele.

18: V6ru linna ajalooline kaart | V6rumaa asutuse h2lliks on V6handu j6e kaldail olnud asulakohad-K22pa,kus elati 5000 aastat tagasi,Villa,elati 4500 aastat tagasi ja noorimana Tamula asukoht.Siin elati umbes 4250 aastat tagasi 500 aasta jooksul.

19: 1 cm kaardil vastab 500 m. Kaart on m66tkavas 1:10 000

20: V6ru looduskaitse kaart | V6rumaa eristub oma vaheldusrikka pinnamoe,mitmekesise maastiku,kiirelt vahelduvate koosluste,suhteliselt mandrilise kliima ja aastasadade v2ltel v2ljakujunenud elulaadi poolest selgelt ylej22nud Eestist.Selleks,et looduse v22rtus ei v2heneks,on k6ige kaunimad ja looduse seisukohast v22rtuslikumad paigad v6etus kaitse alla.Sellep2rast ongi paljud kohad V6rus loodukaitse all.V6rumaa kaitsealused alad v6tavad enda alla yhtekokku yle 36 000 ha.

21: 1 cm kaardil vastab 1000 m maastikul.

22: 1998.aastaks on V6ru maakonnas riiklikult kaitsvaid kultuurim2lestisi (1405 objekti),kunstim2lestised (801 objekti),arhitektuurim2lestised (109 objekti) ja arheoloogiam2lestised (436 objekti).Nagu muijal Eestis,nii ka V6rumaal on k6ige rohkem on kaitse all muistseid matmispaiku,aga ka muistseid asulaid,linnam2gesid ja ohverdamispaiku.Vaatamisv22rusena v6iks mainida R6uge linnam2ge,Obinitsa ja Loosi k22baskalmistuid,Virunuka tarandkalmeid.Huvitava leiumaterjali poolest on tuntud ka Tamula kiviaja asukoht Roosisaarel ja Siksali kalmistu Missos. | V6rumaa kultuurim2lestiste kaart

23: 1 cm kaardil vastab 100 m maastikul.

24: Kokkuv6te | Kaarte leida oli suhteliselt kerge,paljud sain maaamet.ee'st.Sain teada ka palju muud huvitavat oma kodukoha ymbrusest.Arvan et geograafia ja arvuti6petuse omavehline t66 on huvitav,kuid geograafilist teksti on siin v2hem kui v6iks olla.

Sizes: mini|medium|large|ginormous
Sandra Ilves
  • By: Sandra I.
  • Joined: over 8 years ago
  • Published Mixbooks: 1
No contributors

About This Mixbook

  • Title: e-atlas
  • minu kodukoha e-atlas
  • Tags: Geograafia
  • Published: over 8 years ago