Up to 40% + 15% Off! Up to 40% Off + 15% Off Everything! Code: LOVE20 Ends: 1/27 Details
Apply

  1. Help
Up to 40% + 15% Off! Up to 40% Off + 15% Off Everything! Code: LOVE20 Ends: 1/27 Details
Apply

Happy Valentines Day Mama

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Happy Valentines Day Mama - Page Text Content

BC: Happy Valentine's Day!

FC: My Favorite Valentine

1: A Valentine book made especially for you...with all our love

2: We love you

4: Always thinking of you...

6: I love you pangga, wala kang katulad. From the bottom of my heart Happy Valentines. Love you always.

7: You'll always make my heart skip a beat! | Happy Valentines Day PANGGA!!!!!

8: Dear Inay, Maligayang Araw ng mga Puso, salamat sa tunay at tapat na pag-ibig. Na kahit mayroong di pagkakasunduan ika'y na riyan, kami'y inaakay.

9: If I had to choose between loving you and breathing, I would use my last breath to say I LOVE YOU.

10: Ma Happy Valentines po, I love you thank you for everything.

11: I will love you forever and ever and ever and...

12: Be Mine

14: Dear Mamay, Ika'y aking inihahambing sa isang prutas na saging di kita pagpapalit tulad ng ubas mansanas at iba pang mamahaling prutas tatandaan mo inay ang saging ay siyang prutas na katulad mo aking mahal na inay.

16: We love you, not for what you are, but for what we are when we are with you. Para sa amin ikaw ay isang anghel na inihulog sa langit upang maturuan kami ng mga tamang bagay.

18: DITO LNG KAMI DI KA NAMIN IIWAN!!!! :D Mahal na Mahal ka namin!!!

Sizes: mini|medium|large|behemoth
Jan Lelis Divina
  • By: Jan L.
  • Joined: about 10 years ago
  • Published Mixbooks: 2
No contributors

About This Mixbook

  • Title: Happy Valentines Day Mama
  • Tags: None
  • Published: almost 10 years ago